Zateplení budov

Pomůžeme vyřídit od dokumentace k realizaci.

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

V rámci Výzvy budou podporována následující opatření (podrobná specifikace je k dispozici v Příloze II Směrnice MŽP č. 1/2014):

  1. Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  2. Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  3. Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

zelena

Harmonogram I. Výzvy

Zahájení příjmu žádostí: 1. dubna 2014
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. října 2014 do 12:00 hodin
Alokace finančních prostředků na Výzvu: nejvýše 1 900 000 000,- Kč

Více informací